Column: Geluk

Heef u het wel eens over geluk in de board?

Het aantal cursussen over geluk voor management en directies neemt toe. Het fenomeen intrigeert: wat moeten we vinden van deze aandacht in de opleidingswereld? Gaan we mensen stimuleren hun geluk in het werkzame leven te vinden om daarmee bi te dragen aan een hogere productie c.q. winst, of is er sprake van een andere visie op bedrijven, mens en samenleving? Als dat laatste het geval is, wordt het ineens een interessante verkenning.

Lees het volledige artikel Geluk door Marianne Luyer.