Appèl op intern toezicht. Goed Bestuur & Toezicht, juni 2020

Op 14 januari verscheen het advies van de Monitoring Commissie Accountants (MCA) en op 30 januari het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Kijkend naar de achtergrond en aanbevelingen van deze commissies, wordt duideljk dat de sector op zoek is naar zichzelf. Wat was ook alweer de publieke taak van de accountant, hoe verhoudt die zich tot de ontwikelingen in het private ondernemerschap?

Lees het volledige artikel Appel op intern toezicht. Goed Bestuur & Toezicht juni 2020 door Marianne Luyer.